Četrtošolci smo se v preteklih dneh veliko ukvarjali z ekološkimi vsebinami. Pogovarjali smo se o skrbi za naš planet in o tem, da lahko čisto vsak izmed nas že z drobnimi dejanji poskrbi, da bo naš svet lepši.
Posebno pozornost smo posvetili odpadkom, pravilnemu ločevanju le-teh in ponovni uporabi odvržene embalaže.

Tema nas je zelo zanimala; veliko smo že vedeli in izvedeli tudi veliko novega.
Prvo uro smo imeli teoretični del – ob ppt-prosojnicah smo se pogovarjali o pomenu ločevanja odpadkov, o skrbi za čisto okolje, o varčevanju z vodo, elektriko, kurjavo, papirjem in ostalimi dobrinami. Namen je bil, da bi nova spoznanja prenesli tudi v domače okolje.
Učenci smo kar tekmovali med seboj, kdo bo izdelal boljši strip z naslovom Bodi EKO junak tudi ti! Med seboj smo lepo sodelovali, delali smo v dvojicah oz. v skupinah.
V zadnjih dveh urah pa smo iz zbranega odpadnega materiala izdelovali nove izdelke. Tako so stare plastenke kmalu postale ladje, jadrnice, roboti ali vodni hram, različne škatlice in zamaški pa so se spremenili v vozila in celo v polnilno postajo. Bili smo zelo ustvarjalni in ponosni na končne izdelke. Večina jih je odnesli domov, nekaj pa jih bo ostalo na ogled tudi v našem EKO kotičku.

Metka Vetršek
(Skupno 171 obiskov, današnjih obiskov 1)