Geografsko‒zgodovinska ekskurzija za devetošolce

Že prvi teden v novem šolskem letu je devetošolcem ponudil izkustveno učenje na terenu. V četrtek, 5. septembra, smo se odpravili na ekskurzijo z naslovom Reka sedmih imen. Pa veste, katera skrivnostna reka na svoji poti do izliva v Savo kar 7-krat izvira in 6-krat ponikne? Če želite izvedeti, preberite naslednje vrstice, ki opisujejo pot ekskurzije.

Iz Zagorja smo se odpravili ob 7.30. Na Uncu sta nas pričakala vodiča, Violeta in Franci, ki sta odlična poznavalca kraškega površja. Pot nas je vodila preko Planine ‒ pomembnega furmanskega središča iz preteklosti. Prvi postanek je bil pri Planinski jami, ki je največja vodna jama na ozemlju Slovenije. V notranjost smo se podali s svetilkami. Ogledali smo si njene posebnosti (kapnike, žlebiče, visoko dvorano). Šli smo 900 m v notranjost jame, kjer smo videli edino turistično dostopno podzemno sotočje dveh rek na Zemlji. To je sotočje Pivke in Raka, iz jame pa priteče reka Unica. Videli smo  človeške ribice in se seznanili z njihovimi posebnostmi.

V okolici jame nam je vodička Violeta razložila značilnosti kraškega površja, lastnosti apnenca, način pretakanja vode. Ogledali smo si mogočne, do 90 m visoke sklade apnenčastih sten.

Nadaljevali smo v Rakovem Škocjanu, katerega ime še vedno ni razvozlano. Ponujene so tri razlage. Ali je dobil ime po Svetem Kacijanu ali po rakih, ki jih je bilo v preteklosti veliko, ali po naselju Rakek, ki so ga kasneje preselili nekoliko stran. Škocjanske jame so del znamenite, svetovno znane zaščite naravne dediščine Unesco. To je rečna dolina, ki ima na eni strani izvire, na drugi pa ponore. Ogledali smo si del poti reke Rak, Veliki in Mali naravni most. Veliki in Mali naravni most sta nastala po zrušitvi jamskega stropa.

Nazadnje nas je pot peljala do Cerkniškega jezera. Ob maketi, ki prikazuje polnjenje in praznjenje jezera, smo spoznali nekaj dejstev o načinu pretakanja voda, vzrokih njegovega polnjenja in praznjenja.

Polni novih vtisov in spoznanj ter prijetno utrujeni po celodnevni poti smo se pozno popoldan vrnili v Zagorje.

In sedaj še naša zadnja skrivnost. Reka, ki smo jo skozi celotno popotovanje spoznavali, izvira na robu Babnega polja kot TRBUHOVICA in ponikne v Volčjo jamo. Na Loškem polju izvira kot OBRH in ponikne v jamo Golobina. Na Cerkniškem polju nosi ime STRŽEN, a se znova skrije v jamo Karlovica. V Rakovem Škocjanu izvira kot reka RAK in ponikne v Tkalca jamo. V Planinski jami je sotočje Raka in PIVKE, ki priteče iz Pivške kotline. Na planinskem polju izvira UNICA, ki ponikne v Najdeno jamo. In na robu Ljubljanskega barja izvira še sedmič… REKA LJUBLJANICA.

Helena Kramar Skubic

(Skupno 214 obiskov, današnjih obiskov 1)