Seznam učiteljev

UČITELJI NA RAZREDNI STOPNJI

RAZRED  RAZREDNIČARKA

1. a

Katja PETERLINOSIS

1. b, N1A 1. b

Vanja GUČEK OSIS

2. a

Milica BORŠTNAROSIS

2. b

Joža BRINOVECOSIS

3. a

Petra ROMEOSIS

3. b

Metka VETRŠEKOSIS

3. c

Špela TURŠIČOSIS

4. a

Anita DRNOVŠEKOSIS

4. b

Sonja GROŠELJOSIS

4. c

Nina ŠPITALAROSIS

5.a

Darja MURNOSIS

5. b

Janja VOZELJOSIS

5. c

Damjana GROŠIČAROSIS

DRUGI UČITELJI OZ. UČITELJICE na RAZREDNI STOPNJI

IME in PRIIMEK KAJ POUČUJEJO IME in PRIIMEK KAJ POUČUJEJO
Mojca URBANIJAOSIS druga učiteljica v 1. b,  JUV 1. r Špela BREZOVAROSIS OPB 2. r.
Maja ULE
OSIS
druga učiteljica v 1. a, OPB Urška KLOPČIČ
OSIS
OPB 1. r.
Milena DRNOVŠEK GLUHAKOSIS OPB 2. r. Jožef LEBAROSIS OPB 3. r.
Simona GROBINOSIS NIP TJA 1. a, TJA 2. a, b, 3. a, b, c, 4. a, b, c,   OPB Ajda MEDVEŠEKOSIS OPB
Marinka TROHAOSIS OPB, US SLJ, MAT  5. r. Urška M. LUZAROSIS GUM 4. a, b, c, 5. a, b, c
Danijela KOPRIVŠEKOSIS TJA 5. a Tina ZUPANČIČ BERGANTOSIS TJA  5. b
Ana MARKOTIĆOSIS TJA 5. c Aleš PRAPERTNIKOSIS NRA, OPB
Martin KONCILJAOSIS NŠP Nataša OBERČOSIS NTE
Milica ZUPANČIČOSIS NŠP

UČITELJI na PREDMETNI STOPNJI

RAZRED RAZREDNIK PREDMET NADOMESTNI RAZREDNIK
6. a Danijela KOPRIVŠEKOSIS

TJA, DSP,

DOP. P. 6., 7. r.

Urška M. LUZAROSIS
6. b Vanja CELESTINAOSIS

MAT, FIZ 9. r., DSP,

DOD. P. MAT in FIZ 8., 9. r.

Barbara PAVLIČOSIS
7. a Apolonija KOVAČOSIS

MAT, TIT, ISP, DSP,

DOP. P. MAT 6., 7. r.

 Martin KONCILJAOSIS
7. b Ajda MEDVEŠEKOSIS

 NAR, KEM,

DOD. P. KEM, IP – POK, ISP

Dunja PUŠNIKOSIS
8. a Mateja NAPRUDNIK PRAUNSEISOSIS

SLJ, DKE,

ID, DOP. P. SLJ 6., 7. r.

Milica ZUPANČIČOSIS
8. b Tina ZUPANČIČ BERGANTOSIS  TJA, ISP, DSP,
DOD. P. TJA 8., 9. r.
Nataša OBERČOSIS
9. a  Kristina RENKOOSIS

ZGO, GEO 9. r.,

 IP – KGU, DOD. P. ZGO, ISP

Aleš PRAPERTNIKOSIS
9. B Ana MARKOTIĆOSIS TJA Špela BREZOVAROSIS

DRUGI UČITELJI OZ. UČITELJICE na PREDMETNI STOPNJI

IME in PRIIMEK KAJ POUČUJEJO IME in PRIIMEK KAJ POUČUJEJO
Nada BREZOVAROSIS  GOS, IP – SPH Andrej HROMINOSIS SLJ, IP – NI2, IP – NI3 DOD., DOP. P. SLJ 8., 9. r., DSP
Martin KONCILJAOSIS ŠPO, IŠPO, NŠP Aleš CELESTINA
OSIS

MAT, FIZ 8. r.,

 IP – SLZ, DSP

Katjuša KOVAČIČ
OSIS
 IP – TEV Jožef LEBAROSIS IP – ŠSP2, IP – ŠZZ
Barbara LEKŠEOSIS LUM, IP – LS2, IP – LS3, ID Maja OCEPEK
OSIS
GEO 6., 7., 8. r.
Nataša OBERČOSIS

TIT, DSP, NTE

IP – OGL, IP – ELE, NTE

Aleš PRAPERTNIKOSIS IP – RVT,IP – ROM, NRA, DOD. P., računalnikar
Dunja PUŠNIKOSIS SLJ, DKE, DSP Vanja ULESOSIS MAT, DSP
Barbara PAVLIČOSIS

NAR, BIO, KEM, DSP,

IP – ONA, DOD. P. BIO

Urška M. LUZAROSIS  GUM,
MPZ, OPZ
Vilma VRTAČNIKOSIS laborantka Milica ZUPANČIČOSIS ŠPO, IP – ŠSP1, IŠPR, NŠP


Priloga 4 iz Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018: STROKOVNI DELAVCI 2017-2018