Strokovni delavci

SEZNAM STROKOVNIH DELAVCEV VELJA ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018


MATIČNA ŠOLA


 

UČITELJI NA RAZREDNI STOPNJI

RAZRED  RAZREDNIČARKA

1. a

Katja PETERLINOSIS

1. b, N1A 1. b

Vanja GUČEK OSIS

2. a

Milica BORŠTNAR , JANJA BOŽIČOSISOSIS

2. b

Joža BRINOVECOSIS

3. a

Petra ROMEOSIS

3. b

Metka VETRŠEKOSIS

3. c

Špela TURŠIČOSIS

4. a

Anita DRNOVŠEKOSIS

4. b

Sonja GROŠELJOSIS

4. c

Nina ŠPITALAROSIS

5.a

Darja MURNOSIS

5. b

Janja VOZELJOSIS

5. c

Damjana GROŠIČAROSIS

DRUGI UČITELJI OZ. UČITELJICE na RAZREDNI STOPNJI

IME in PRIIMEK KAJ POUČUJEJO IME in PRIIMEK KAJ POUČUJEJO
Mojca URBANIJAOSIS druga učiteljica v 1. b,  JUV 1. r Špela BREZOVAROSIS OPB 2. r.
Maja ULE
OSIS
druga učiteljica v 1. a, OPB Urška KLOPČIČ
OSIS
OPB 1. r.
Milena DRNOVŠEK GLUHAKOSIS OPB 2. r. Jožef LEBAROSIS OPB 3. r.
Simona GROBINOSIS NIP TJA 1. a, TJA 2. a, b, 3. a, b, c, 4. a, b, c,   OPB Ajda MEDVEŠEKOSIS OPB
Marinka TROHAOSIS OPB, US SLJ, MAT  5. r. Urška M. LUZAROSIS GUM 4. a, b, c, 5. a, b, c
Danijela KOPRIVŠEKOSIS TJA 5. a Tina ZUPANČIČ BERGANTOSIS TJA  5. b
Ana MARKOTIĆOSIS TJA 5. c Aleš PRAPERTNIKOSIS NRA, OPB
Martin KONCILJAOSIS NŠP Nataša OBERČOSIS NTE
Milica ZUPANČIČOSIS NŠP

 

UČITELJI na PREDMETNI STOPNJI

RAZRED RAZREDNIK PREDMET NADOMESTNI RAZREDNIK
6. a Danijela KOPRIVŠEKOSIS

TJA, DSP,

DOP. P. 6., 7. r.

Urška M. LUZAROSIS
6. b Vanja CELESTINAOSIS

MAT, FIZ 9. r., DSP,

DOD. P. MAT in FIZ 8., 9. r.

Barbara PAVLIČOSIS
7. a Apolonija KOVAČOSIS

MAT, TIT, ISP, DSP,

DOP. P. MAT 6., 7. r.

 Martin KONCILJAOSIS
7. b Ajda MEDVEŠEKOSIS

 NAR, KEM,

DOD. P. KEM, IP – POK, ISP

Dunja PUŠNIKOSIS
8. a Mateja NAPRUDNIK PRAUNSEISOSIS

SLJ, DKE,

ID, DOP. P. SLJ 6., 7. r.

Milica ZUPANČIČOSIS
8. b Tina ZUPANČIČ BERGANTOSIS  TJA, ISP, DSP,
DOD. P. TJA 8., 9. r.
Nataša OBERČOSIS
9. a  Kristina RENKOOSIS

ZGO, GEO 9. r.,

 IP – KGU, DOD. P. ZGO, ISP

Aleš PRAPERTNIKOSIS
9. B Ana MARKOTIĆOSIS TJA Špela BREZOVAROSIS

DRUGI UČITELJI OZ. UČITELJICE na PREDMETNI STOPNJI

IME in PRIIMEK KAJ POUČUJEJO IME in PRIIMEK KAJ POUČUJEJO
Nada BREZOVAROSIS  GOS, IP – SPH Andrej HROMINOSIS SLJ, IP – NI2, IP – NI3 DOD., DOP. P. SLJ 8., 9. r., DSP
Martin KONCILJAOSIS ŠPO, IŠPO, NŠP Aleš CELESTINA
OSIS

MAT, FIZ 8. r.,

 IP – SLZ, DSP

Katjuša KOVAČIČ
OSIS
 IP – TEV Jožef LEBAROSIS IP – ŠSP2, IP – ŠZZ
Barbara LEKŠEOSIS LUM, IP – LS2, IP – LS3, ID Maja OCEPEK
OSIS
GEO 6., 7., 8. r.
Nataša OBERČOSIS

TIT, DSP, NTE

IP – OGL, IP – ELE, NTE

Aleš PRAPERTNIKOSIS IP – RVT,IP – ROM, NRA, DOD. P., računalnikar
Dunja PUŠNIKOSIS SLJ, DKE, DSP Vanja ULESOSIS MAT, DSP
Barbara PAVLIČOSIS

NAR, BIO, KEM, DSP,

IP – ONA, DOD. P. BIO

Urška M. LUZAROSIS  GUM,
MPZ, OPZ
Vilma VRTAČNIKOSIS laborantka Milica ZUPANČIČOSIS ŠPO, IP – ŠSP1, IŠPR, NŠP

 


PŠ ČEMŠENIK


 

UČITELJI na PŠ ČEMŠENIK

RAZRED RAZREDNIČARKA
1., 2. r.

Andreja BORIŠEK

OSIS

3., 4. r., OPB

Milanka PAVŠEK

OSIS

DRUGI UČITELJI OZ. UČITELJICE na PŠ ČEMŠENIK

IME in PRIIMEK KAJ POUČUJEJO IME in PRIIMEK KAJ POUČUJEJO
Irena HUDI 
OSIS
 JUV, OPB, OPZ,
GUM 1., 2. r.,  3., 4. r.
 Anja ČOP LIPAROSIS

druga učiteljica v 1. r

TJA 2., 3., 4. r.,

JUV, ŠPO 1., 2., 3., 4. r

 


PŠ PODKUM


UČITELJI na PŠ PODKUM

RAZRED RAZREDNIČARKA

1., 2. r.,

NI1A, TJA 2., 3., 4. r.

Nina JELEN
OSIS
3., 4. r., JUV Irena MIHEVCOSISSara DOLANC
OSIS

 

DRUGI UČITELJI OZ. UČITELJICE na PŠ PODKUM

IME in PRIIMEK KAJ POUČUJEJO IME in PRIIMEK KAJ POUČUJEJO
Katja BORŠTNAR
OSIS

ŠPO 1., 2.r., 3., 4. r,

OPB, JUV

Irena HUDIOSIS OPZ

Maja BRODAR

OSIS

druga učiteljica v 1. r.,

 GUM 1., 2. r.,  3., 4. r.,

OPB

Alenka AŠIČOSIS SLJ 3. r.

 


DRUGI ZAPOSLENI


 

KUHARICE in KUHAR – VOZNIK Valerija Strnišnik (pomočnik kuharja), Janja Pesko (pomočnik kuharja), Melita Drobne, Irena Kepa, Mimi Kos, Valerija Brvar, Veronika Klopčič, Gregor Prašnikar
ČISTILKE Mojca Gošte, Sonja Pavlin, Stanislava Pesko, Nataša Smrekar, Ani Zver, Mojca Rozman, Darja Čebin
HIŠNIKA Živko MILOJEVIĆ, Štefan VETERŠEK
na PŠ Čemšenik Sonja STRNIŠNIK – razdeljevalka malic in kosil, čistilka
na PŠ Podkum Irena KLANŠEK – gospodinja

Delavci, ki so zaposleni do 31. 12. 2017 preko programa javnih del:

Nina Mihevc je zaposlena kot informator, Simona Grobljar in Samo Pavšič pa nudita učencem učno pomoč.


Priloga 4 iz Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018: STROKOVNI DELAVCI 2017-2018