PETOŠOLCI USTVARJALI RELIEFE S PLASTNICAMI

V 5. b smo se pri likovni umetnosti pozabavali z znanjem, pridobljenim pri družbi. Predhodno smo pri družbi obravnavali relief (oblikovanost površja). Spoznali smo, na katere načine je lahko na zemljevidu prikazan relief. Eden izmed načinov je relief s plastnicami. In...