V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13) bomo v šol. letu 2019/20 nadaljevali z izvajanjem neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. in 6. razreda.

Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznega izbirnega predmeta. Drugi tuj jezik se izvaja 2 uri tedensko, ostali predmeti pa 1 uro tedensko. Smiselno je, da drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli  obiskovati pouk drugega tujega jezika neprekinjeno vsaj eno obdobje (od 4. do 6. razreda).

Spletna stran učnih načrtov za neobvezne izbirne predmete:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/

 

 

Datum Dejavnost

torek,

9. 4. 2019

Objava kataloga neobveznih izbirnih predmetov na spletni strani šole

(za učence od 3. do 8. razreda)

do torka,

9. 4. 2019

Predstavitve neobveznih izbirnih predmetov (učitelji izvajalci)

sreda,

10. 4. 2019

Razdelitev anketnih vprašalnikov za neobvezne izbirne predmete

do ponedeljka,

15. 4.  2019

Učenci razredničarki vrnejo izpolnjene anketne vprašalnike
junij 2019 Razdelitev  obvestil za starše o neobveznih izbirnih predmetih

 

Priloga: 

Predstavitve neobveznih izbirnih vsebin 2019-20

 

 

(Skupno 242 obiskov, današnjih obiskov 1)