Obvestilo: Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2018/2019

V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13) bomo v šol. letu 2018/19 nadaljevali z izvajanjem neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. in 6. razreda. Učenec prostovoljno izbere največ...

Obvestilo: Obvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2018/2019

Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Pred vami so izbirni predmeti, katere ponujamo za šolsko leto 2018/19.  Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Predmeti so razdeljeni na...