Poročilo: Kaj nam govorijo umetnine 2017/18

Izbirni predmet umetnostna zgodovina je triletni izbirni predmet.  V letošnjem šolskem letu se posveča osnovnim pojmom, ki nam pomagajo razumeti umetnost. Tako smo spoznali kaj je atribut, alegorija, žanr, značilnosti krajine, portreta … Sestavni del učnega načrta so...

Poročilo: Področno tekmovanje iz znanja zgodovine

Na decembrskem šolskem tekmovanju se je 6 naših učencev uvrstilo na področni nivo, ki je letos potekal na sosednji osnovni šoli. Tema tekmovanja iz zgodovine je posvečena prvi polovici 19.st. in življenju Slovencev v tem obdobju. Štirje naši učenci so na področnem...