Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebno pomembna v obdobju odraščanja. Temeljni cilj je izboljšati, varovati in ohranjati zdravje ter kakovost življenja. Upoštevamo temeljna prehranska priporočila za zdravo prehrano otrok skladno z usmeritvami mednarodnih standardov in normativov otrok in mladostnika.

 

V šoli pripravljamo malico in kosila. Pri sestavi upoštevamo:

– Režim hranjenja je zagotovljen s 15 minutnim odmorom za malico ter možnost kosila od 11.50 do 13.35. Pri malici in kosilu je zagotovljen nadzor učiteljev. Učenci so seznanjeni s HACCP načeli higiene (umivanje rok, uporaba brisač, tople vode…). Obroke uživajo v urejenem okolju in na način, ki vzbuja pozitiven odnos do hranjenja.

Pripravljeni obroki so sestavljeni iz različnih priporočenih kombinacij.

–  Poudarek je na sadju in zelenjavi, ki naj bi bila sestavni del vsakega obroka.

–  Pri kosilu je na voljo solatni bife, solata se ponudi pri vsakem obroku kosila, najmanj ena vrsta.

Najprimernejše nadomeščanje izgubljene tekočine je pitna voda. V skladu s smernicami, se bo ponudila med obroki voda, sadni in zelenjavni 100% sokovi redčeni z vodo.

– Pri malici in kosilu je 100% sok mešan z vodo ali pa voda, čaj sladkan z medom.

 

Učencem bomo nudili v jedilnici nesladkan čaj do 11. ure.

Učenci imajo vodo s pitnikov.

–   Enkrat mesečno nudimo učencem, ki imajo malico v šoli,  samopostrežno malico. V letošnjem letu bomo obeležili s temo: Lokalna trajnostna oskrba s hrano

Lokalna trajnostna oskrba s hrano torej pomeni, da v našo prehrano prednostno vključujemo hrano, ki je pridelana v našem neposrednem okolju, kjer živimo oziroma na širšem območju Slovenije.

Pri tem ima za zdravje prednost predvsem tista hrana, ki je pridelana na sonaraven način, ki je prijazen do narave, okolja in človeka.

Način pridelave, kjer je uporaba fitofarmacevtskih sredstev prepovedana, se imenuje ekološko kmetovanje, način pri katerem je uporaba fitofarmacevtskih

sredstev omejena pa se imenuje integrirana pridelava.

Povabili bomo k sodelovanju lokalne pridelovalce, poročila pa bodo pripravile učiteljice in učenci razredne stopnje in podružničnih šol.

Vsak dan je na voljo učencem samopostrežna malica v jedilnici, ki nudi učencu alternativni  obrok, ki  si ga lahko sestavi iz kruha, masla, medu, marmelade, kosmičev, mleka ali jogurta ter mešanega rezanega sadja.

Enkrat tedensko (sreda) nudimo vsem učencem sadje in zelenjavo iz Sheme šolskega sadja. Če se sadje ne poje, se ga ponudi še naslednji dan. Sadje sheme se razdeljuje pod maskoto konja v jedilnici. V letošnjem letu bomo poudarili, v okviru samopostrežne malice, tudi pomen sheme šolskega sadja, v smislu lokalne oskrbe.

– Pri načrtovanju upoštevamo tudi želje otrok ter jih skušamo usklajevati s priporočili energijsko-hranilne sestave.

– Učencem omogočamo možnost naročila dietne hrane, vegetarijanske oz. upoštevamo njihove posebne želje.

–  Jedilniki so mesečno objavljeni na šolski internetni strani in v prostoru jedilnice, opremljeni so z oznako alergenov, ki jo zahteva  Uredba EU št. 1169/2011, pod maskoto medveda.

–  Jedilniki so usklajeni s Praktikumom jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

–  Jedilnike načrtujemo v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

–  Jedilniki so usklajeni s priporočenimi energijskimi in hranilnimi vnosi.

 

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oz. kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga pridobite v šoli ali na spletni strani šole.

Prehrano za naslednji dan je potrebno odjaviti ustno ali pisno do 12. ure.

Starši lahko sporočilo posredujejo organizatorju šolske prehrane (e-pošta: prehrana.iskvarce@guest.arnes.si)  in po e asistentu.

Če ni odjavljena, se ne odračuna pri mesečnem obračunu.

Če se položnice ne poravnajo pravočasno, otroku omogočimo le malico, kosila pa ne.

Za novo šolsko leto 2015/16 ste starši izpolnili Prijavo na šolsko prehrano. Obrazec je otrok dobil v šoli v mesecu juniju.

 

 

Cena za en obrok

malica  0,80 EUR

kosilo za učence od 1. do 5. razreda   2,38  EUR

za učence od 6. do 9. razreda  2,74 EUR

Za odrasle in zunanje naročnike  3,55 EUR

 

Na PŠ Čemšenik imajo učenci malico in kosila, na PŠ Podkum pa le malico.

Hrano pripravljajo kuharice: Veronika Klopčič, Melita Drobne, Irena Kepa, Mimi Kos, Valerija Brvar.

Ob koncu šolskega leta se izpolnijo anketi za šolsko prehrano za učence in starše.

Med letom pa se izvedeta dve anketi za shemo šolskega sadja za oddelek 4.a in 6.a.

Med letom se vsaj enkrat sestane komisija za šolsko prehrano.

 

Vse pripombe, sugestije in mnenja, ki se navezujejo na prehrano učenca, posredujte organizatorju šolske prehrane, Nadi Brezovar (e-pošta: prehrana.iskvarce@guest.arnes.si).

Finančna vprašanja pa naslovite na e – pošto:  poloznice.iskvarce@guest.arnes.si

 

PRILOGE:

Obvestilo: Predstavitev šolske prehrane OŠ Ivana Skvarče (.pdf)

Boni za naročanje kosil (letno ali po mesecih): bon septemberbon oktoberbon novemberbon decemberbon januarbon februarbon marecbon aprilbon majbon junij

 

 

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)